UWAGA! ZMIANA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 września 2015 19:41

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, sem. 7 (studia niestacjonarne - zaoczne)


Grupę mgr Moniki Jagodzińskiej przejmuje mgr Bożena Kordos.Informatyka, sem. 5 (studia stacjonarne)

Grupę mgr Moniki Jagodzińskiej przejmuje mgr Agnieszka Koczur.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁÓW, BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

Inżynieria Materiałowa, sem. 3 (studia stacjonarne)

Grupę mgr Aleksandry Byrskiej–Cebrat przejmuje mgr Marzena Pietras–Sadłek (na kierunku Inż. Środ. sem. 3).

Grupę mgr Agnieszki Gradowskiej przejmuje mgr Jerzy Ciudziński.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I TRANSPORTU

Transport, sem. 3 (studia stacjonarne)

Grupę mgr Moniki Jagodzińskiej przejmuje mgr Marzena Morawska–Gacek.Transport, sem. 5 (studia stacjonarne)

Grupę mgr Moniki Jagodzińskiej przejmuje mgr Bożena Kordos.Socjologia, sem. 3 (studia stacjonarne)

Grupę mgr Moniki Jagodzińskiej przejmuje mgr Agnieszka Gradowska.Zarządzanie, sem. 3 (studia niestacjonarne – zaoczne)

Grupę mgr Moniki Jagodzińskiej przejmuje mgr Barbara Świtka.
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY

Filologia słowiańska + Filologia hiszpańska, sem. 3 (studia stacjonarne)

Grupę mgr Bożeny Kordos przejmuje mgr Agnieszka Szwabowicz–Janosz.

Grupę mgr Marzeny Pietras–Sadłek przejmuje mgr Sabina Galas–Jędruch.Filologia angielska, sem. 3 (studia stacjonarne)

Grupa mgr Sabiny Galas–Jędruch dołączona do kierunku: Filologia hiszpańska + słowiańska sem. 3 (prowadzący mgr Sabina Galas–Jędruch).Filologia polska, sem. 3 (studia stacjonarne)

Grupę mgr Moniki Jagodzińskiej przejmuje mgr Rafał Majka.Pedagogika, sem. 3 (studia stacjonarne)

Grupę mgr Moniki Jagodzińskiej przejmuje mgr Agnieszka Szwabowicz–Janosz.Pedagogika, sem. 3 (studia niestacjonarne – zaoczne)

Grupę mgr Moniki Marek przejmuje mgr Ewa Górny.
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Ratownictwo medyczne sem. 3 (studia niestacjonarne – zaoczne)

Grupę mgr Moniki Jagodzińskiej przejmuje mgr Barbara Świtka.Ratownictwo medyczne sem. 5 (studia niestacjonarne – zaoczne)

Grupę mgr Moniki Jagodzińskiej przejmuje mgr Agnieszka Gradowska.